facebook

להצטרף, זה בחינם! להתקבל זה כבר סיפור אחר

להצטרף, זה בחינם!
להתקבל זה כבר סיפור אחר

מטפלת זוגית מוסמכת

איך נתגבר על ההבדלים ונשאר מאוהבים?
לטיפול הזוגי ניתן לפנות בכל שלב בחיי הזוג, אולם, המחקרים והניסיון הקליני מלמדים, כי ככל שמקדימים לטפל בקשיים ובבעיות, סיכויי ההצלחה של הקשר הזוגי גדלים.
לעיתים מערכות יחסים נגמרות בטרם החלו בשל הבדלים ופערים שבני הזוג מתקשים לגשר עליהם.
צריך לזכור שכל זוג מורכב משני אנשים ששונים במהות שלהם ולכן טבעי שייווצרו קונפליקטים.
טיפול זוגי מטרתו לשפר את מערכת היחסים, לסייע ולהקנות כלים לפתרון וניהוקונפליקטים בינאישיים,
להתמודד עם מצבי לחץ ומשבר הקשורים לחיי הזוגיות, לאפשר היכולת לפתח אינטימיות ולבטא הרצונות והצרכים שלנו בפני בני/בנות זוגנו.
המטפלת הזוגית שלנו היא פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית מוסמכת על ידי האגודה הישראלית
לטיפול זוגי. במהלך הקריירה המפוארת שלה עזרה לעשרות זוגות בכל שלבי היחסים
לגשר על הפערים ולתחזק זוגיות נכונה ומפרה.

צרו קשר ויחדיו ניצור את הזוגיות שתמיד חלמתם עליה!

פנו אליי

פעם שלישית גלידה

הסיפור המדהים של

ם ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שתידם למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולהע צופעט 

מספרים עלינו